Oktatott tárgyak, PTF:
BA képzésen: Teológiai bevezetés, Dogmatika 1-2-3, Apologetika (2013-ig), Homiletika 1-2, Missziós (homiletika) gyakorlat 3
MA képzlsen:  Posztmodern apologetika, Homiletika specialis (New homiletics)
Oktatott tárgyak, SzTE (vendégoktatóként):
BA képzés: Egyházszociológia 1, Egyházszociológia 2
MA képzés: Vallási intézmények szociológiája

Cikkek:
A meghalás nyereség ... avagy megváltás-e a kegyes halál? - Pünkösd.ma, 2013/3
Az "Isten választott népe" fogalom a pünkösdi teológiában - Pünkösd.ma, 2012/2
Hitvallásunk, a Fiú, Pünkösd.ma, 2011/4.
Hitvallásunk, az Atya, Pünkösd.ma 2011/1.
Hitvallásunk, a Szentháromság, Pünkösd.ma 2010/6.
Hitvallásunk a Szentírásról, Pünkösd.ma 2010/5.
Krisztus visszajövetele és az elragadtatás, Élő Víz, 2009/6
Az újprotestáns egyházak eszkatológiája, Vallástudományi Szemle, 2009/3

Előadások:
Párkapcsolat és házasság a pünkösdi egyház hitében és gyakorlatában - Előadás a Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciáján, Szeged, 2015. máj.
A meghalás nyereség ... avagy megváltás-e a kegyes halál? - Előadás az Eutanázia konferencián, Debrecen, Református Kollégium, 2013. ápr.
Az "Isten választott népe" fogalom a pünkösdi teológiában -- Előadás a Keresztény-zsidó társaság gyűlésén, Szeged, 2011. szept.