Hitét gyakorló református családban nőttem fel.
1972-ben konfirmáltam. Még ugyanabban az évben találkoztam személyesen Jézussal, aki megbocsátotta bűneimet, s gyermekévé fogadott, új életet adott.
1974-ben részesültem a szentlélekkeresztségben a nyelveken szólás ajándékával.
1976-ban megvallott hitemért a budapesti gimnáziumból, ahol tanultam, a 3. osztály elvégzése után eltanácsoltak, így végül a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem.
A budapesti Református Theologiai Akadémián szerzett abszolutórium után (az akkori egyházügyi politika és az egyházon belüli kegyességi feszültségek miatt lelkészképesítő vizsgát nem tehettem) 1982-89-ig Kiskőrösön az Evangéliumi Pünkösdi Közösség (azóta Magyar Pünkösdi Egyház) gyülekezetében feleségemmel, Saroltával együtt szolgáltunk lelkipásztorként.
1989 őszétől Szegeden kezdtünk gyülekezetalapítói munkát. Ebben a szintén a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó gyülekezetben teljesítettem lelkészi szolgálatot 2015 nyaráig. A gyülekezet életében továbbra is aktívan részt veszek. Ugyancsak tagja vagyok a szegedi ökumenikus lelkészkör felekezetközi, testvéri közösségének.
1998-tól a Lydia című, nőknek szóló keresztény magazin magyarországi igazgatója vagyok. Feleségem ugyanennek a magazinnak magyarországi szerkesztője.